Друштво математичара Србије Одељење за Косово и Метохију

Своје циљеве Друштво постиже:

  • периодичним скуповима и састанцима на којима се приказују научни, стручни и педагошки радови и реферати о разним проблемима математичких, информатичких и рачунарских наука и њихових примена,
  • издавањем за своје чланове часописа и других публикација у области математичких и рачунарских наука.
  • организовањем разних видова ваннаставних активности за младе математичаре и информатичаре кроз такмичења, летњих и зимских школа, циклуса предавања и тренинге.
  • сарађивањем са научним и образовним институцијама за математику, информатику и рачунарство, одговарајућим просветно-педагошким институцијама и другим радним и друштвеним организацијама,
  • друштво ће сарађивати са сродним друштвима и организацијама из окружења и са сродним друштвима у другим земљама,
  • прикупљањем литературе из математике и рачунарства и њиховим примена.
Насловна
Циљеви
Акције
Статут
© 2010 Друштво математичара Србије Одељење за Косово и Метохију, Косовска Митровица