Друштво математичара Србије Одељење за Косово и Метохију

DMKiMосновано је 14. 05. 2003. године у Косовској Митровици. На оснивању су присуствовали председник Друштва математичара Србије проф. др Раде Дорословачки, ректор приштинског универзитета проф. др Гојко Савић, као и уважени професори са других универзитета у Србији.

  • За председника друштва изабран је проф. др Ћемал Доличанин.
  • За председника Управног одбора изабран је проф. др Милоје Рајовић.
  • За секретара друштва изабран је др Дојчин Петковић.

Одељење за Косово и Метохију формирало је следеће подружнице: Лепосавић, Косовска Митровица, Приштина-Грачаница, Гњилане-Косовска Каменица, а у плану је да се формирају подружнице за Пећ-Гораждевац, Зубин Поток, Штрпце, Призрен-Драгаш као и Обилић-Прилужје.

Друштво подстиче и кординира активност својих чланова на остваривању заједничких циљева и задатака нарочито:

  • доприноси напретку математичких мисли и информатичких наука и њихових примена и популаризацији ових наука,
  • подстиче на научни и стручни рад своје чланове, помаже научна и стручна истраживања у области математике, рачунарства и њихових примена,
  • бави се питањима наставе математике и рачунарства у основним школама, у средњим школама, на вишим школама и на факултетима и доприноси унапрђењу те наставе,
  • бави се питањима откривања, неговања и развијања обдарених младих математичара, програмера и информатичара нарочито у мултиетничким срединама и њиховог повезивања,
  • бави се питањима статуса и заштите математике и математичара.
Насловна
Циљеви
Акције
Статут
© 2010 Друштво математичара Србије Одељење за Косово и Метохију, Косовска Митровица