Home | O konferenciji | Programski odbor | Prijava radova | Smeštaj | Kotizacija | Uputstvo za pisanje radova | Foto galerija | Impresije
 

Međunarodna konferencija "Matematičke i informacione tehnologije" - MIT 2009

Datum održavanja: 27.08.2009. - 31.08.2009. godine
Mesto održavanja: Hotel "Sunčani vrhovi", Kopaonik, Srbija,
Organizatori
konferencije:
- Institut računarskih tehnologija SO RAN, Novosibirsk, Rusija
- Univerzitet u Prištini, Prirodno-matematički fakultet, Kosovska Mitrovica, Srbija
- Novosibirski državni tehnički univerzitetet, Novosibirsk, Rusija
- Kazahstanski nacionalni univerzitet "Al Farabi", Alma Ata, Kazahstan
Pokrovitelj konferencije: Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije
Smernice za radove: Međunarodni programski komitet je odlučio i predložio sledeće teme Konferencije:
Računarske tehnologije:

Računski metodi i računarski algoritmi za modelovanje složenih fizičkih pojava, organizacija paralelnog i distribuiranog računanrstva, teorija paralelnih procesa.
Informacione i telekomunikacione tehnologije:
Integracija distribuiranih informacionih resursa, obrada prostorno-raspoređenih podataka, tematski i programski orjentisani informacioni sistemi za geografske podatke i znanja, nove telekomunikacione tehnologije.

Matematičke tehnologije:

Diferencijalne jednačine u prirodnim naukama i tehnici, kompleksna analiza, osnovni i primenjeni zadaci matematičke statistike i terije verovatnoće.

Zbornik:

Spisak pristiglih radova za Zbornik može se pogledati ovde.

Novo:

Program izlaganja plenarnih i sekcionih radova, poster prezentacija.
Zbornik apstrakta i osnovne informacije o konferenciji MIT 2009.
Važni datumi:
do 15. marta 2009.   prijava za učešće, prijava radova sa abstraktom na engleskom jeziku
do 15. maja 2009.   slanje drugog informacionog pisma o prihvaćenim radovima
do 15. juna 2009.   dostavljanje radova (do 6 stranica) za publikaciju
do 1. jula 2009.   slanje trećeg informacionog pisma - poziva
27. avgust 2009.   dolazak na Kopaonik
28. - 30. avgusta 2009.   rad po programu Konferencije
31. avgusta 2009.   Odlazak
 Home | O konferenciji | Programski odbor | Prijava radova | Smeštaj | Kotizacija | Uputstvo za pisanje radova | Foto galerija | Impresije
© 2009 Univerzitet u Prištini, Prirodno-matematički fakultet, Kosovska Mitrovica