Home | O konferenciji | Programski odbor | Prijava radova | Smeštaj | Kotizacija | Uputstvo za pisanje radova | Foto galerija | Impresije

Prijava radova

do 15. marta 2009. potrebno je prijaviti se za učešće i poslati abstrakt, na engleskom jeziku.
Prijavljeni radovi Spisak prijavjenih radova može se pogledati ovde.
Prijavljeni učesnici Spisak prijavjenih učesnika može se pogledati ovde.
Zbornik Spisak radova koji će biti objavljeni u Zborniku radova možete pogledati ovde.
do 15. maja 2009. biće poslato pismo svim prijavljenim učesnicima o radovima koji su uključeni za prezentaciju na Konferenciji.
do 15. juna 2009. svi učesnici čiji su radovi prihvaćeni potrebno je da prijave svoj dolazak i učešće na konferenciji.
Takođe je potrebno da naprave rezervaciju hotela jer je broj soba ograničen.
do 1. jula 2009.

Biće napravljen Vodič konferencije sa svim neophodnim informacijama o konferenciji, rasporedu plenarnih prezentacija i prezentacija po sekcijama. Takođe će sadržati sve apstrakte učesnika konferencije koji su prijavili svoje učešće do 15. juna 2009. godine

Zbornik radova Zbornik radova će biti objavljen posle završetka Konferencije po preporukama rukovodilaca sekcija i plenarnih zasedanja. Spisak radova koji će biti objavljeni u zborniku biće objavljen na sajtu Konferencije, a rok za slanje radova je 1. oktobar 2009. godine.
Za publikaciju se primaju materijali u formatu MS Word (*.doc) verzija sa 2003 zaključno. Materijali se dostavljaju na jednom iz tri radna jezika Konferencije: Engleski, Ruski ili Srpski, sa obaveznim abstraktom samo na Engleskom jeziku.
Odgovornost za sadržaj radova je autorska.
Dopunske redakcije ili formatiranje radova se neće uzimati u obzir.
E-mail Radove za štampu u Zborniku radova slati na e-mail:
Za dodatne informacije pišite na e-mail:
 Home | O konferenciji | Programski odbor | Prijava radova | Smeštaj | Kotizacija | Uputstvo za pisanje radova | Foto galerija | Impresije
© 2009 Univerzitet u Prištini, Prirodno-matematički fakultet, Kosovska Mitrovica