Home | O konferenciji | Programski odbor | Prijava radova | Smeštaj | Kotizacija | Uputstvo za pisanje radova | Foto galerija | Impresije
        MIT Home Ruski Engleski
Međunarodna konferencija
"Matematičke i informacione tehnologije" - MIT 2013
Datum i mesto
održavanja:
05.09.2013. - 09.09.2013. godine - Kongresni centar, hotel "Zvezda", Vranjačka Banja, Srbija;
09.09.2013. - 14.09.2013. godine - Hotel Mediteran,Bečići (Budva), Crna Gora.
Organizatori
konferencije:
- Institut računarskih tehnologija SO RAN, Novosibirsk, Rusija
- Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, Srbija
- Alfa Univerzitet, Beograd, Srbija
- Prirodno-matematički fakultet, Kosovska Mitrovica, Srbija
- Društvo matematičara Kosova i Metohije, Kosovska Mitrovica, Srbija
Pokrovitelji: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Univerzitet u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, Srbija
Alfa Univerzitet, Beograd, Srbija
Teme konferencije: Međunarodni programski komitet je odlučio i predložio sledeće teme Konferencije:
Računarske tehnologije:
- Računsko modelovanje složenih fizičkih pojava: metodi, algoritmi, programi, rezultati;
- organizacija paralelnog i distribuiranog računarstva;
- teorija paralelnih procesa.

Informacione i telekomunikacione tehnologije:
- modeli, metodi i tehnologije obrada prostorno-raspoređenih podataka;
- integracija deljenih informacionih resursa;
- nove telekomunikacione tehnologije.

Matematičke tehnologije:
- diferencijalne jednačine u prirodnim naukama i tehnici;
- parcijalne diferencijalne jednačine
- teorija i primena;
- kompleksna analiza;
- osnovni i primenjeni zadaci matematičke statistike i teorije verovatnoće.
Važni datumi:
do 15. marta 2013. prijava za učešće, prijava radova sa abstraktom na engleskom jeziku
do 15. aprila 2013. potvrda o prijemu prijave za učešće i prijave rada
do 15. maja 2013. slanje drugog informacionog pisma - poziva
do 10. juna 2013. potvrda učešća na Konferenciji
05. septembra 2013. dolazak u Vrnjačku Banju
06. - 08. septembra 2013. rad po programu Konferencije, plenarni i sekcioni radovi
09. septembra 2013. Odlazak, deo učesnika koji nastavlja sa radom putuje za Budvu (Crna Gora)
10. - 13. septembra 2013. nastavak rada u Budvi, Crna Gora, po programu konferencije - prezentacije postera, sastanci Radnih grupa, okrugli stolovi
14. septembar 2013. Odlazak
 Home | O konferenciji | Programski odbor | Prijava radova | Smeštaj | Kotizacija | Uputstvo za pisanje radova | Foto galerija | Impresije
© 2012 Društvo matematičara Kosova i Metohije, Kosovska Mitrovica