Home | O konferenciji | Programski odbor | Prijava radova | Smeštaj | Kotizacija | Uputstvo za pisanje radova | Foto galerija | Impresije
Naučni komitet: Šokin J. I. akademik, Rusija, predsednik
Milačić S. rektor Univerziteta u Prištini, Srbija, kopredsednik
Vitošević Z. prorektor Univerziteta u Prištini, Srbija, kopredsednik
Doličanin Ć. predsednik Društva matematičara Kosova i Metohije, Srbija, kopredsednik
Čubarov L. B. profesor, Rusija, kopredsednik
Kićović D. dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, Srbija, kopredsednik
Zečević R. rektor Alfa Univerziteta u Beogradu, Srbija, kopredsednik
Milošević H. profesor, Srbija, predsednik Organizacionog odbora
Petković D. profesor, Srbija, naučni sekretar
Jurčenko, A. V. profesor, Rusija, naučni sekretar
Aranđelović I. profesor, Srbija
Babić R. profesor, Srbija
Bačević M. profesor, Srbija
Banjanin М. profesor, Bosna i Hercegovina
Banković B. profesor, Srbija
Bičkov I. V. akademik, Rusija
Blaunštejn N. profesor, Izrael
Bojović R. profesor, Srbija
Cakić N. profesor, Srbija
Danaev N. T. akademik NIA RK, Kazahstan
Dimovski D. akademik, Makedonija
Doroslovački R. profesor, Srbija
Ejnarson B. profesor, Švedska
Mohamed Driss profesor, Tunis
Fatkić H. profesor, Bosna i Hercegovina
Fedoruk M. P. rektor NGU, Rusija
Fedotov A. M. član RAN, Rusija
Gajić L. profesor, Srbija
Govedarica V. profesor, Bosna i Hercegovina
Juldašev Z. H. profesor, Uzbekistan
Kanantaj А. profesor, Tajland
Karić D. akademik, Srbija
Kit E. profesor, Izrael
Krener D. profesor, Nemačka
Kulenović Dž. profesor, Bosna i Hercegovina
Mijailović B. profesor, Srbija
Mijailović Ž. profesor, Srbija
Milovanović G. akademik, Srbija
Milovanović I. profesor, Srbija
Moskvićev V. V. profesor, Rusija
Pavićević Ž. profesor, Crna Gora
Peruničić B. akademik, Bosna i Hercegovina
Petrović V. profesor, Srbija
Pikula M. profesor, Bosna i Hercegovina
Pilipović S. akademik, Srbija
Potapov V. P. profesor, Rusija
Potaturkin O. I. profesor, Rusija
Protić Е. profesor, Srbija
Radenković B. profesor, Srbija
Radenković S. profesor, Srbija
Rajović М. profesor, Srbija
Rakočević V. profesor, Srbija
Reš М. profesor, Nemačka
Rozner K. profesor, Nemačka
Rusakov S. G. član RAN, Rusija
Šajdurov V. V. član RAN, Rusija
Šekutkovski N. profesor, Makedonija
Smagin S. I. član RAN, Rusija
Sojfer V. A. član RAN, Rusija
Šokina N. doktor, Nemačka
Stempkovskij A. L. akademik, Rusija
Stevović S. profesor, Srbija
Tahir Beriri Mohamed profesor, Tunis
Temirbekov N. М. profesor, Kazahstan
Vuković М. profesor, Bosna i Hercegovina
Žajnakov А. Ž. akademik NIN RK, Kirgistan
Žorić А. profesor, Srbija
Žumagulov B. T. akademik, Kazahstan
 
Organizacioni odbor: Hranislav Milošević Srbija, predsednik
Andrej Jurčenko Rusija, zamenik predsednika
Dojčin Petković Srbija, zamenik predsednika
Leonid Čubarov Rusija, zamenik predsednika
Ivan Aranđelović Srbija, sponzorstva i finansije
Nataša Radenković Srbija, sekretar, priprema publikacija
Dragan Aćimović Srbija, sekretar, prepiska na Srpskom jeziku
Aleksej Redjuk Rusija, sekretar, prepiska na Ruskom i Engleskom jeziku
Slavica Dašić Srbija, sekretar Organizacionog odbora
Sonja Beisel Rusija, korespodencija
Tatjana Đekić Srbija, prevodilac
Milica Jovanović Srbija
Dragan Radovanović Srbija
Stefan Panić Srbja
Vladica Stojanović Srbija
Milena Petrović Srbija
Jelena Vujaković Srbija
Danijel Đošić Srbija
Aleksandar Valjarević Srbija
Zoran Dragović Srbija, tehnička podrška
Dragan Đorić Srbija, tehnička podrška
Maja Petković Srbija
Eugen Ljajko Srbija
Tanja Jovanović Srbija
Bojan Todorović Srbija
Dejan Stošović Srbija
Mihajlo Krstić Srbija
Anđela Lekić Srbija
Aleksandra Jevtić Srbija
 Home | O konferenciji | Programski odbor | Prijava radova | Smeštaj | Kotizacija | Uputstvo za pisanje radova | Foto galerija | Impresije
© 2012 Društvo matematičara Kosova i Metohije, Kosovska Mitrovica