Home | O konferenciji | Programski odbor | Prijava radova | Smeštaj | Kotizacija | Uputstvo za pisanje radova | Foto galerija
        MIT Home Русский English
Međunarodna konferencija
"Matematičke i informacione tehnologije" - MIT 2016
Datum i mesto
održavanja:
28.08.2016. - 31.08.2016. godine - Kongresni centar, hotel "Zvezda", Vranjačka Banja, Srbija;
01.09.2016. - 05.09.2016. godine - Hotel Mediteran,Bečići (Budva), Crna Gora.
Organizatori
konferencije:
- Institut računarskih tehnologija SO RAN, Novosibirsk, Rusija
- Matematički institut SANU, Beograd, Srbija
- Kazahstanski Nacionalni Univerzitet Al-Farabi, Alma Ata, Kazahstan
- Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, Srbija
- Državni Univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar, Srbija
- Društvo matematičara Kosova i Metohije, Kosovska Mitrovica, Srbija
Pokrovitelji i sponzori: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Univerzitet u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, Srbija
Matematički institut SANU, Beograd, Srbija
Turistička organizacija Srbije
Teme konferencije: Međunarodni programski komitet je odlučio i predložio sledeće teme Konferencije:
Računarske tehnologije:
- Računsko modelovanje složenih fizičkih pojava: metodi, algoritmi, programi, rezultati;
- organizacija paralelnog i distribuiranog računarstva;
- teorija paralelnih procesa.

Informacione i telekomunikacione tehnologije:
- modeli, metodi i tehnologije obrada prostorno-raspoređenih podataka;
- integracija deljenih informacionih resursa;
- nove telekomunikacione tehnologije.

Matematičke tehnologije:
- diferencijalne jednačine u prirodnim naukama i tehnici;
- parcijalne diferencijalne jednačine - teorija i primena;
- kompleksna analiza;
- osnovni i primenjeni zadaci matematičke statistike i teorije verovatnoće.
Važni datumi:
do 4. aprila 2016. prijava za učešće, prijava radova sa apstraktom na engleskom jeziku
do 19. aprila 2016. slanje obaveštenja o prihvaćenim radovima za Konferenciju
do 15. maja 2016. slanje drugog informacionog pisma - poziva
do 13. juna 2016. potvrda učešća na Konferenciji i rezervacija smeštaja.
do 13. juna 2016. dostava radova
28. avgust 2016. dolazak u Vrnjačku Banju
29. - 31. avgusta 2016. rad po programu Konferencije, plenarni i sekcioni radovi
01. septembra 2016. Odlazak, deo učesnika koji nastavlja sa radom putuje za Bečiće (Crna Gora)
02. - 05. septembra 2016. nastavak rada u Bečićima, Crna Gora, po programu konferencije - plenarne sednice, sastanci Radnih grupa, okrugli stolovi
06. septembar 2016. Odlazak
 Home | O konferenciji | Programski odbor | Prijava radova | Smeštaj | Kotizacija | Uputstvo za pisanje radova | Foto galerija
© 2015 Društvo matematičara Kosova i Metohije, Kosovska Mitrovica