Home | O konferenciji | Programski odbor | Prijava radova | Smeštaj | Kotizacija | Uputstvo za pisanje radova | Foto galerija
Prijava radova
do 4. aprila 2016. potrebno je prijaviti se za učešće i poslati abstrakt, na engleskom jeziku.
do 19. aprila 2016. biće poslato pismo svim prijavljenim učesnicima o radovima koji su uključeni za prezentaciju na Konferenciji.
do 13. juna 2016. potrebno je izvršiti potvrdu učešća.
do 10. avgusta 2016. Biće napravljen Vodič konferencije sa svim neophodnim informacijama o konferenciji, rasporedu plenarnih prezentacija, prezentacija po sekcijama, apstrakata.
Zbornik radova: Zbornik radova će biti objavljen posle završetka Konferencije po preporukama rukovodilaca sekcija i plenarnih zasedanja. Spisak radova koji će biti objavljeni u zborniku biće objavljen na sajtu Konferencije, a rok za slanje radova je 13. jun 2016. godine.
Za publikaciju se primaju materijali u AMS-Latex formatu koristeći priloženi templejt. Radovi koji ne sadrže matematičke formule i simbole mogu se dostaviti i u MS Word (.doc, .docx) formatu. Materijali se dostavljaju isključivo na engleskom ili ruskom jeziku, sa obaveznim abstraktom samo na engleskom jeziku.
Odgovornost za sadržaj radova je autorska.
Dopunske redakcije ili formatiranje radova se neće uzimati u obzir.
Zbornik radova će biti u elektronskoj formi.
Deo radova će biti publikovan u časopisu "Computational Technologies", ICT SBRAS, a i planirano je izdavanje dela radova, po odabiru Programskog odbora u zborniku serije Springer, koji će kasnije biti indeksirani u skladu sa indeksima Thomson Reuters agency.
E-mail: Radove za publikovanje u Zborniku radova slati na e-mail:
Za dodatne informacije pišite na e-mail:
 Home | O konferenciji | Programski odbor | Prijava radova | Smeštaj | Kotizacija | Uputstvo za pisanje radova | Foto galerija
© 2015 Društvo matematičara Kosova i Metohije, Kosovska Mitrovica