Home | O konferenciji | Programski odbor | Prijava radova | Smeštaj | Kotizacija | Foto galerija
        MIT Home Русский English
Međunarodna konferencija
"Matematičke i informacione tehnologije" - MIT 2023
Dragi učesnici Konferencije MIT 2023
Imajući u vidu trenutnu svetsku kriznu situaciju i nemogućnost velikog broja potencijalnih učesnika da lično prisustvuju Konferenciji MIT 2023, Organizacioni komitet Medjunarodne Konferencije MIT 2023 je posle konsultacija sa suorganizatorima Konferencije, MI SANU, Beograd Srbija, Univerzitet u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Srbija i FIC IVT Novosibirsk, Rusija, odlučio da se Konferencija MIT 2023, odloži za neka bolja vremena. Nadamo se da ćemo se veoma brzo sresti u našoj prelepoj Srbiji.
Predsednik Organizacionog komiteta
Konferencije MIT 2023
Prof dr. Hranislav Milošević
Datum i mesto
održavanja:
03.09.2023. - 06.09.2023. godine - Kongresni centar, hotel "Zvezda", Vrnjačka Banja, Srbija;
07.09.2023. - 10.09.2023. godine - Hotel Palas, Petrovac, Crna Gora.
Organizatori
konferencije:
- Federalni istraživački centar za informacione i računarske tehnologije, Novosibirsk, Rusija
- Matematički institut SANU, Beograd, Srbija
- Nacionalna inženjerska akademija Republike Kazahstan, Almati, Kazahstan
- Novosibirski državni univerzitet, Novosibirsk, Rusija
- Novosibirski državni tehnički univerzitet, Novosibirsk, Rusija
- Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, Srbija
- Sibirski državni univerzitet za telekomunikacije i informatiku, Novosibirsk, Rusija
- Institut za dinamiku sistema i teoriju upravljanja V.M. Matrosov SB RAS, Irkutsk, Rusija
- Istočno-Kazahstanski tehnički univerzitet. D. Serikbaeva, Uskemen, Republika Kazahstan
Pokrovitelji i sponzori: Matematički institut SANU, Beograd, Srbija
Univerzitet u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, Srbija
Teme konferencije: Međunarodni programski komitet je odlučio i predložio sledeće teme Konferencije:
Računarske tehnologije:
- računsko modelovanje složenih fizičkih pojava: metodi, algoritmi, programi, rezultati;
- organizacija paralelnog i distribuiranog računarstva;
- teorija paralelnih procesa.

Informacione i telekomunikacione tehnologije:
- modeli, metodi i tehnologije obrada prostorno-raspoređenih podataka;
- integracija deljenih informacionih resursa;
- nove telekomunikacione tehnologije.

Matematičke tehnologije:
- diferencijalne jednačine u prirodnim naukama i tehnici;
- parcijalne diferencijalne jednačine - teorija i primena;
- matematička analiza;
- osnovni i primenjeni zadaci matematičke statistike i teorije verovatnoće.
Važni datumi:
do 05. maja 2023. prijava za učešće, prijava radova sa apstraktom na engleskom jeziku
do 15. maja 2023. slanje obaveštenja o prihvaćenim radovima za Konferenciju
do 19. maja 2023. slanje drugog informacionog pisma - poziva
do 19. juna 2023. potvrda učešća na Konferenciji i rezervacija smeštaja.
do 23. juna 2023. dostava radova
02. septembra 2023. dolazak u Vrnjačku Banju
03. - 06. avgusta 2023. rad po programu Konferencije, plenarni i sekcioni radovi
07. septembra 2023. odlazak, deo učesnika koji nastavlja sa radom putuje za Petrovac (Crna Gora)
08. - 10. septembra 2023. nastavak rada u Petrovcu, Crna Gora, po programu konferencije - plenarne sednice, sastanci Radnih grupa, okrugli stolovi
11. septembar 2023. odlazak
 Home | O konferenciji | Programski odbor | Prijava radova | Smeštaj | Kotizacija | Foto galerija
© 2023 Međunarodna konferencija "Matematičke i informacione tehnologije" - MIT