Home | O konferenciji | Programski odbor | Prijava radova | Smeštaj | Kotizacija | Foto galerija
PLAN KONFERENCIJE MIT 2023
  Vrnjačka Banja (kongresni centar Zvezda)
Nedelja, 03.09.2023. 16:00 - 21:00. Dolazak i registracija učesnika
Ponedeljak, 04.09.2023. 08:00
09:00
09:45
10:30
11:30
13:30
15:00
16:20
16:40
18:00
19:00
21:00
Registracija učesnika
Otvaranje konferencije
Plenarna sednica
Koktel
Plenarna sednica
Ručak
Rad po sekcijama
Kafe pauza
Rad po sekcijama
Poster prezentacije
Večera

Okrugli sto: Digitalizacija kulturnog blaga, MISANU-Beograd i IAIE-Novosibirsk
Utorak, 05.09.2023. 09:00
11:00
11:30
13:30
15:00
16:20
16:40
18:00
19:00
Plenarna sednica
Kafe pauza
Plenarna sednica
Ručak
Rad po sekcijama
Kafe pauza
Rad po sekcijama
Poster prezentacije
Svečana večera - banket
Sreda, 06.09.2023. 09:00
11:00
11:30
13:30
15:00
16:20
16:40
18:00
19:00

21:00
Plenarna sednica
Kafe pauza
Plenarna sednica
Ručak
Rad po sekcijama
Kafe pauza
Rad po sekcijama
Poster prezentacije
Večera
Okrugli sto: Advanced optics and Laser technologies, MISANU-Beograd i IAIE-Novosibirsk
Četvrtak, 07.09.2023. 09:00
09:00
Odlazak dela učesnika koji ne putuje za Budvu.
Deo učesnika Konferencije, putuje za Budvu, Crnu Goru, gde nastavlja sa daljim radom.
 
  Petrovac (sala hotela Palas)
Petak, 08.09.2023. 14:30
16:40
18:00
Plenarna sednica
Slobodne diskusije
Završetak rada
Subota, 09.09.2023. 14:30
16:40
18:00
Plenarna sednica
Slobodne diskusije
Završetak rada
Nedelja, 10.09.2023. 14:30
16:40
18:00
Plenarna sednica
Slobodne diskusije
Završetak rada
Ponedeljak, 11.09.2023. 09:00
Odlazak učesnika Konferencije
 Home | O konferenciji | Programski odbor | Prijava radova | Smeštaj | Kotizacija | Foto galerija
© 2023 Međunarodna konferencija "Matematičke i informacione tehnologije" - MIT