Home | O konferenciji | Programski odbor | Prijava radova | Smeštaj | Kotizacija | Foto galerija
Prijava radova
do 05. maja 2023. potrebno je prijaviti se za učešće i poslati abstrakt, na engleskom jeziku. Prijava se vrši preko sajta http://conf.nsc.ru/MIT-2023/en
do 15. maja 2023. biće poslato pismo svim prijavljenim učesnicima o radovima koji su uključeni za prezentaciju na Konferenciji.
do 19. juna 2023. potrebno je izvršiti potvrdu učešća.
do 15. avgusta 2023. Biće napravljen Vodič konferencije sa svim neophodnim informacijama o konferenciji, rasporedu plenarnih prezentacija, prezentacija po sekcijama, apstrakata.
Zbornik radova: Zbornik radova će biti objavljen posle završetka Konferencije po preporukama rukovodilaca sekcija i plenarnih zasedanja. Spisak radova koji će biti objavljeni u zborniku biće objavljen na sajtu Konferencije, a rok za slanje radova je 23. jun 2023. godine.
Za publikaciju se primaju materijali u AMS-Latex formatu koristeći priloženi templejt. Radovi koji ne sadrže matematičke formule i simbole mogu se dostaviti i u MS Word (.doc, .docx) formatu. Materijali se dostavljaju isključivo na engleskom ili ruskom jeziku, sa obaveznim abstraktom samo na engleskom jeziku.
Odgovornost za sadržaj radova je autorska.
Dopunske redakcije ili formatiranje radova se neće uzimati u obzir.
Zbornik radova će biti u elektronskoj formi.
Deo radova će biti publikovan u tematskim časopisima indeksiranim u domaćim i međunarodnim bazama (VoS, Scopus i dr.).
E-mail: Za dodatne informacije pišite na e-mail:
 Home | O konferenciji | Programski odbor | Prijava radova | Smeštaj | Kotizacija | Foto galerija
© 2015 Društvo matematičara Kosova i Metohije, Kosovska Mitrovica